Wczytuję dane...

Reklamacje i Zwroty

REKLAMACJE

Odbierając przesyłkę z zamówieniem prosimy sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, pracownika poczty lub w paczkomacie sporządzić protokół szkody. Protokół szkody dostarczony do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Prosimy pamiętać, że Sklep, jako sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia klientowi towarów bez wad.

W jaki sposób mogę zareklamować towar?

Reklamacji towaru można dokonać:

 • korzystając z udostępnionego FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO, lub
  • wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@lovespot.pl lub
  • drogą listowną na adres Commercant Sp. z o.o. , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320  , 50-020 Wrocław

  Na jaki adres mam wysłać przesyłkę reklamacyjną?

Przesyłkę reklamacyjną należy wysłać na adres:

Commercant Sp. z o.o.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320

50-020 Wrocław

lub

Paczkomat WRO11M ul. Aleja Wiśniowa 3 , 53-137 Wrocław

Prosimy o podanie adresu e-mail odbiorcy: info@lovespot.pl

Do przesyłki prosimy dołączyć:
• opis wady wraz z informacją w jaki sposób doszło do uszkodzenia oraz kiedy wada została zauważona (w przypadku wypełnienia formularza on-line jest to zbędne),
• paragon zakupu lub fakturę, ewentualnie numer zamówienia.

Prosimy o staranne pakowanie reklamowanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu, najlepiej w twardy kartonik, a nie kopertę bąbelkową.

Wysłałem/am reklamację i co dalej?

O postępie procesu reklamacyjnego będziemy na bieżąco informować drogą e-mailową bądź telefoniczną.

W jakim terminie moja reklamacja zostanie rozpatrzona?

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Kto ponosi koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Koszt wysyłki, którą poniosą Państwo wysyłając do nas przesyłkę reklamacyjną. Prosimy także pamiętać, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Procedura reklamacji - informacje dodatkowe wynikające z przepisów prawa:

Wg. obowiązujących przepisów prawa jeżeli zakupiony towar posiada wadę mogą Państwo:

 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
 • żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep ma obowiązek wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującego. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń - platforma ODR

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informacje na temat rękojmi znajdują się również w Regulaminie . Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

ZWROTY

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas mailowo pod adresem info@lovespot.pl lub listownie na adres Commercant Sp. z o.o. , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320  , 50-020 Wrocław o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, formularz na stronie www.lovespot.pl).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy:

Wersja do druku

Wersja elektroniczna

Korzystanie z formularza nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.

Polecamy skorzystanie z powyższego formularza on-line. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Wypełnienie formularza drogą elektroniczną ułatwi nam i przyspieszy obsługę zwrotu.

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Prosimy o staranne zapakowanie paczki i odpowiednie jej zabezpieczenie, przynajmniej tak, jak otrzymali Państwo przesyłkę od nas. Prosimy o zaadresowanie przesyłki na adres:

Commercant Sp. z o.o.


ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320

50-020 Wrocław

lub

Paczkomat WRO11M ul. Aleja Wiśniowa 3 , 53-137 Wrocław

Prosimy o podanie adresu email odbiorcy: info@lovespot.pl 

 1. Prosimy pamiętać, że nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
 2. W zależności od tego jaką wybrali Państwo formę płatności, tą samą drogą otrzymacie zwrot środków. Jeśli opłaciliście Państwo zamówienie za pobraniem lub przelewem tradycyjnym, zwrot nastąpi na konto bankowe wskazane w Formularzu odstąpienia. Jeśli dokonaliście opłaty poprzez serwis Przelewy24 pieniądze zostaną zwrócone za pośrednictwem tych serwisów (w wyjątkowy sytuacjach zwrot może nastąpić na wskazane konto bankowe, kiedy operator płatności nie przyjmuje przelewów zwrotnych).

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy na odległość

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej.

 

W odniesieniu do art 38 Prawa konsumenckiego prawu odstąpienia od umowy nie podlegają produkty, które są dostarczane w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu nie mogą być zwrócone i ponownie wpuszczone do sprzedaży ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli zapieczętowane opakowanie zostało naruszone. Zatem produkty bez folii lub bez plomb nie podlegają zwrotowi.

Aby wymienić towar na inny (kolor, rodzaj, czy inna cecha ), zadzwoń lub napisz do nas e-mail: info@lovespot.pl i poinformuj o produkcie, który Cię interesuje w zamian. Towar, który Ci nie odpowiadał możesz odesłać wraz z wypełnionym drukiem odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Mając na uwadze dobro Kupującego, Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności przy załatwianiu czynności związanych ze zwrotem oraz reklamacją produktów.