Odbierając przesyłkę z zamówieniem prosimy sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, pracownika poczty lub w paczkomacie sporządzić protokół szkody. Protokół szkody dostarczony do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

Prosimy pamiętać, że Sklep, jako sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia klientowi towarów bez wad.

W jaki sposób mogę zareklamować towar?

Reklamacji towaru można dokonać:

  • korzystając z udostępnionego FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO, lub
    • wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@lovespot.pl lub
    • drogą listowną na adres Commercant Sp. z o.o. , ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320  , 50-020 WrocławNa jaki adres mam wysłać przesyłkę reklamacyjną?

Przesyłkę reklamacyjną należy wysłać na adres:

Commercant Sp. z o.o.

  1. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74/320

50-020 Wrocław

lub

Paczkomat WRO11M ul. Aleja Wiśniowa 3 , 53-137 Wrocław

Prosimy o podanie adresu e-mail odbiorcy: info@lovespot.pl

Do przesyłki prosimy dołączyć:
• opis wady wraz z informacją w jaki sposób doszło do uszkodzenia oraz kiedy wada została zauważona (w przypadku wypełnienia formularza on-line jest to zbędne),
• paragon zakupu lub fakturę, ewentualnie numer zamówienia.

Prosimy o staranne pakowanie reklamowanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu, najlepiej w twardy kartonik, a nie kopertę bąbelkową.

Wysłałem/am reklamację i co dalej?

O postępie procesu reklamacyjnego będziemy na bieżąco informować drogą e-mailową bądź telefoniczną.

W jakim terminie moja reklamacja zostanie rozpatrzona?

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

Kto ponosi koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Koszt wysyłki, którą poniosą Państwo wysyłając do nas przesyłkę reklamacyjną. Prosimy także pamiętać, że nie przyjmujemy przesyłek wysłanych do nas za pobraniem.

Procedura reklamacji – informacje dodatkowe wynikające z przepisów prawa:

Wg. obowiązujących przepisów prawa jeżeli zakupiony towar posiada wadę mogą Państwo:

  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada towaru jest nieistotna;
  • żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sklep ma obowiązek wymienić wadliwy towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującego. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – platforma ODR

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Informacje na temat rękojmi znajdują się również w Regulaminie . Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.